MÅTTAGNINGSINSTRUKTIONER FÖR VELUX GARDINER


VELUX gardiner är specialdesignade för att passa perfekt till VELUX fönster. Därför behöver du inte mäta på traditionellt sätt, när du köper en VELUX gardin. Istället ska du avläsa typskyltarna på ditt VELUX fönster.Så läser du av typskyltarna

Öppna ditt VELUX fönster och hitta typskylten högst upp på fönstret. 


Typskylten visar vilket fönster du har. Genom att läsa siffrorna får du information om ditt fönsters typ och modell (storlek). På bilderna nedan kan du se, var på de olika typskyltarna du kan hitta informationen. Den röda rutan markerar typen och den blå markerar modellen (storleken). Du kan nu beställa den VELUX gardin som passar bäst till ditt fönster.

Velux typskylt


Velux typskylt
Velux typskylt
Velux typskylt

Observera att VELUX gardiner endast passar till VELUX fönster.


Du är välkommen att ringa kundtjänst ,om du är osäker på hur du hittar rätt nummer.