MÅTTAGNINGSINSTRUKTIONER FÖR LAMELLGARDINER


Kom ihåg att följa måttagningsvideon och måttagningsbeskrivningen noggrant. Du är välkommen att ringa kundtjänst om du har frågor.


allmänt för måttagning

När det ska tas mått, är det viktigt att det görs minst 2 mått av bredden och 2 mått av höjden. Mät alltid i toppen av fönstret och botten av fönstret. De mått som du ska ange i beställningen är alltid de smalaste på bredden och de lägsta på höjden. På det sättet kommer lamellgardinen att kunna vara i fönstret och täcka hela fönstret på höjden. De mått som anges i beställningen, kommer att vara de färdiga måtten, vilket betyder att det inte dras av eller läggs till något från måttet.


måttagning av bredden

Bredden ska mätas där lamellgardinen ska sitta. Den bredd du beställer, är det färdiga breddmåttet för lamellgardinen. Det kommer varken att läggas till eller att dras av något från de beställda måtten. Om din lamellgardin ska sitta i en karm eller fönsterram, ska du dra av 1 cm från det minsta breddmåttet.


måttagning av höjden

Mät höjden där lamellgardinen ska sitta. Den höjd du beställer är det färdiga höjdmåttet för lamellgardinen. Det kommer varken att läggas till eller att dras av något från de beställda måtten. Om lamellgardinen ska gå till en karm, ska du dra av 1 cm från det lägsta måttet. Om lamellgardinen ska gå ner till golvet, ska du dra av 2 cm från det lägsta måttet.


Dessutom måste du ta hänsyn till beslag om du beställer väggbeslag: Beslagen fyller lite, så se till att det finns plats för väggbeslagen där du vill montera det. Om du placerar beslagen högre än ramen, förlänger du gardinens längd så att den motsvarar den extra höjden.


Väggbeslag för BASE lamellgardiner: 4,7 cm i höjd.

Väggbeslag för Luxaflex och Faber lamellgardiner: 3,8 cm i höjd.


Se eventuellt också våra instruktionsvideor nedan (observera att båda är på danska).LAMELLGARDINER – UTVÄNDIG MONTERING

LAMELLGARDINER – INVÄNDIG MONTERING


instruktioner
instruktioner