Måttagningsguide till rullgardiner


Allmänt om måttagning: 
När du ska mäta är det viktigt att du tar minst två mått på bredden och två mått på höjden. Mät alltid överst i fönstret och nederst i fönstret. De mått du ska ange i beställningen ska alltid vara det smalaste på bredden och det högsta på höjden. 

På så sätt kommer rullgardinen att kunna vara i fönstret och täcka hela fönstret på höjden. De mått som anges i beställningen ska vara de färdiga måtten, vilket innebär att det varken läggs till eller dras ifrån något från de angivna måtten.

1. Mätning av bredden

Mät bredden på den fönster- eller dörröppning där dina nya rullgardiner ska sitta. Den bredd du ska mäta och beställa är det färdiga breddmåttet på rullgardinen – från beslag till beslag. 

Ska dina rullgardiner sitta i en dörrkarm eller en fönsterkarm ska du dra ifrån 0,5 cm från det samlade måttet. Därmed undgår du att rullgardinen stöter emot sidorna när den dras upp eller ner. Samtidigt försäkrar du dig om att det finns plats till beslagen. Du ska vara uppmärksam på att den färdiga gardinen kommer att lämna cirka 1,5 cm luft på varje sida utan duk för att säkra problemfri upp- och nedrullning. 

2. Mätning av höjden
Mät höjden där dina rullgardiner ska sitta. Den höjd som du beställer är det färdiga höjdmåttet på dina rullgardiner. Vi ser till att lägga till den nödvändiga extra höjden till själva uppdragningen. 
 

Måttagningsguide till lamellgardiner


Allmänt om måttagning: 

När du ska mäta är det viktigt att du tar minst två mått på bredden och två mått på höjden. Mät alltid överst i fönstret och nederst i fönstret. De mått du ska ange i beställningen ska alltid vara det smalaste på bredden och det lägsta på höjden. På så sätt kommer lamellgardinen att kunna vara i fönstret och täcka hela fönstret på höjden. De mått som anges i beställningen ska vara de färdiga måtten, vilket innebär att inget läggs till eller dras ifrån de angivna måtten.

1. Mätning av bredden
Bredden ska mätas där lamellgardinen ska sitta. Den bredd du beställer är det färdiga breddmåttet på lamellgardinen. Inget läggs till eller dras ifrån på det beställda måttet.
Ska lamellgardinen sitta i en dörrkarm eller en fönsterkarm ska 1 cm dras ifrån det minsta breddmåttet. 

2. Mätning av höjden
Höjden ska mätas där lamellgardinen ska sitta. Den höjd som du beställer är det färdiga höjdmåttet på lamellgardinen. Det läggs varken till eller dras ifrån något på de beställda måtten. Ska lamellgardinen vara till en karm, ska det dras ifrån 1 cm från det minsta måttet. Ska lamellgardinen gå till golvet ska 2 cm dras ifrån det minsta måttet.
 
Dessutom måste du överväga beslag om du beställer väggfästen: Beslag fyller lite, så se till att det finns utrymme för väggfästet där du vill montera det. Om du placerar dit beslag högre än ramen, förlänger du gardinens längd så att den motsvarar den extra höjden.
Väggbeslagen för Base lamellgardiner fyller 4,7 cm i höjd.
Väggbeslagen för Luxaflex och Faber lamellgardiner fyller 3,8 cm i höjd.
 

Måttagningsguide till plisségardiner


Allmänt om måttagning: 

När du ska mäta är det viktigt att du tar minst två mått på bredden och två mått på höjden. Mät alltid överst i fönstret och nederst i fönstret. De mått du ska ange i beställningen ska alltid vara det smalaste på bredden och det högsta på höjden. På så sätt kommer plisségardinen att kunna vara i fönstret och täcka hela hela fönstret på höjden. De mått som anges i beställningen ska vara de färdiga måtten, vilket innebär att inget läggs till eller dras ifrån måttet.  

1. Mätning av bredden
Bredden ska mätas där plisségardinen ska sitta. Den bredd du beställer är det färdiga breddmåttet på plisségardinen. Inget läggs till eller dras ifrån det beställda måttet. Ska plisségardinen sitta i en dörrkarm eller fönsterkarm ska 1 cm dras ifrån, så man undviker att plisségardinen stöter mot sidorna när den dras upp eller ned. 

2. Mätning av höjden
 
Höjden ska mätas där plisségardinen ska sitta. Den höjd du beställer är det färdiga höjdmåttet på plisségardinen. Inget läggs till eller dras ifrån det beställda måttet. Måttet som ska tas är den exakta höjden på fönstret. Vi ser till att det görs plats för beslag. 


Måttagningsguide till persienner


Allmänt om måttagning: 
När du ska mäta är det viktigt att du tar minst två mått på bredden och två mått på höjden. Mät alltid överst i fönstret och nederst i fönstret. De mått du ska ange i beställningen ska alltid vara det smalaste på bredden och det högsta på höjden. På så sätt kommer persiennen att kunna vara i fönstret och täcka hela fönstret på höjden. De mått som anges i beställningen ska vara de färdiga måtten, vilket innebär att inget läggs till eller dras ifrån måttet. 

1. Mätning av bredden
Bredden ska mätas där persiennen ska sitta. Den bredd du beställer är det färdiga breddmåttet på persiennen. Inget läggs till eller dras ifrån på de beställda måtten. 
Ska persiennen sitta i en dörrkarm eller fönsterkarm ska 1 cm dras ifrån, för att undvika att persiennen stöter mot sidorna när den dras upp eller ner.

2. Mätning av höjden 
Höjden ska mätas där persiennen ska sitta. Den höjd du beställer är det färdiga höjdmåttet på persiennen. 
Inget läggs till eller dras ifrån på de beställda måtten. Måttet som ska tas är den exakta höjden på fönstret. Vi ser till att det görs plats för beslag.


Måttagningsguide till hissgardiner


Allmänt om måttagning:
När du ska mäta är det viktigt att du tar minst två mått på bredden och två mått på höjden. Mät alltid överst i fönstret och nederst i fönstret. De mått du ska ange i beställningen ska alltid vara det smalaste på bredden och det högsta på höjden. På så sätt kommer hissgardinen att kunna vara i fönstret och kunna täcka hela fönstret på höjden. De mått som anges i beställningen ska vara de färdiga måtten, vilken innebär att inget läggs till eller dras ifrån måtten. 

Ta två eller tre mått på bredden och höjden på fönstret (på olika ställen) 

Hissgardinen levereras till 100 % i de mått som du beställer. Det blir aldrig fråndraget eller tillagt något. Ska hissgardinen sitta i en karm, ska du dra ifrån 1 cm på bredden på det smalaste karmmåttet. 
 

Kontakta oss