Försäljnings- och leveransvillkor

Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller alla leveranser från Nye Gardiner A/S. Villkor gäller i de fall där inga andra skriftliga avtal ingåtts mellan köpare och Nye Gardiner A/S


Dokumentation och instruktioner

Om det finns produktbeskrivningar och instruktionsböcker till varan, följer dessa med leveransen från Nya Gardiner. Om du önskar ytterligare information eller rådgivning från oss, är denna vägledande.


Leveranstidpunkt och transport

Leverans av varor från Nya Gardiner anses ha skett, när kunden har fått varan utlämnad. Beställningar kan skickas med olika transportörer beroende på produktleverantör och storlek. Varornas leveranstider framgår under varje produkt och skickas oftast även i ett e-postmeddelande. Angiven leveranstidpunkt är vägledande och kan därför frångås.


Risk för varorna

Risk för beställda varor i vår nätbutik övergår till köparen när ångerrätten efter 14 dagar från mottagandet har löpt ut. Om varan är skadad eller försämrats efter att köparen har tagit i mot den, behåller köparen ångerrätten om skador eller försämringen inte beror oaktsamhet eller brist på omsorg från köparens sida.


Transportskada

Du måste granska kontrollera din beställning vid mottagningen. Om en vara är skadad eller har fel, ber vi dig att en bild av den skadade varan med en kort beskrivning och skicka den via e-post till oss. Vi kommer sedan att följa upp din förfrågan.


Reklamation

Eventuella fel eller brister på levererade varor från Nya Gardiner måste åberopas inom en rimlig tid efter att du har upptäckt felet. Om du reklamerar inom två månader efter det att felet upptäcks, är reklamationen alltid inom tidsramen. Det är din skyldighet att ange och på begäran visa hur felet eller bristen yttrar sig. Om du hittar ett fel, ska du kontakta Nya Gardiner. Du kan vanligtvis endast klaga över fel, som visar sig inom två år efter det att du tagit emot varan. För varor med begränsad hållbarhet är möjligheten till klagomål begränsad till den hållbarhetsperiod som Nya Gardiner har informerat dig om. Du kan som konsument välja om varan ska repareras eller bytas ut. Detta gäller dock inte om det är omöjligt att byta ut eller om detta medför orimligt stora omkostnader för Nya Gardiner.


Om du har rätt till reklamation, återbetalar vi givetvis dina (rimliga) fraktkostnader. Kontakta vår kundtjänst för information om vart du ska skicka varan.


Obs: Vi tar inte emot paket som skickas med postförskott eller liknande. Kom ihåg att varan alltid ska skickas tillbaka i hållbart emballage. Du ska se till att få kvittering för försändelsen, så att vi kan återbetala dina fraktkostnader.


1) Ångerfristen är vanligtvis 14 dagar. Fristen räknas från den dag som du ingick avtalet, t.ex. skrev under kontraktet eller genomförde beställningen. Om du t.ex. genomförde din beställning måndagen den1., har du frist till och med måndagen den15. Om fristen löper ut på en helgdag, söndag eller lördag.

2) Ångerfristen kan dock vara mindre än 14 dagar, om det är skriftligt avtalat att den affärsdrivande ska påbörja förarbetet av den köpta varan vid en närmare angiven tidpunkt inom 14 dagar efter det mötet då du ingick avtalet samt att ångerfristen vid ett sådant tillfälle ska utnyttjas senast vid den tidpunkt då förarbetningen efter avtalet ska påbörjas.

3) Vid onlineköp av varor i webbutiken bortfaller ångerfristen, eftersom det tillverkas en specialvara som tillverkas omedelbart efter beställningen genomförts. Dessutom dras betalningen direkt av samma skäl.


Hur ångrar du?

1) Innan ångerfristen löper ut ska du näringsidkaren att du har hävt avtalet. Om du meddelar detta per post, räcker det att brevet skickas innan fristen löper ut. Om du vill ha bevis på att du skickat försändelsen innan ångerfristen löpt ut, kan du t.ex. skicka rekommenderat brev och behålla kvittot. 


Det begränsar inte din ångerrätt att den näringsidkande har levererat en tjänst helt eller delvis innan ångerfristen löpt ut. Du kan också ångra avtalet genom att underlåta att ta emot eller hämta en vara eller del av en vara på posten m.m., om inte vara först kommit fram till dig efter ångerfristen löpt ut.


2) Om ångerfristen är skriftligt avtalad till mindre än 14 dagar, ska du innan denna frist löpt ut, informera den näringsidkande om att du har hävt avtalet och meddelandet om detta ska ha kommit fram till den näringsidkande innan det att förarbetningen enligt avtalet har påbörjats.


Meddelande om att du har hävt avtalet ska skickas till info@nyagardiner.se.


Vad ska du göra om du tagit emot varorna?

Om du har tagit emot en vara som tillverkats eller anpassats efter ditt individuella behov, har du inte skyldighet att skicka tillbaka den mottagna varan. Däremot har du skyldighet att förvara det du tagit emot, intill dess att det hämtas av den näringsidkande, dock högst tre månader efter du fått meddelande om att du hävt avtalet.


Det är som huvudregel ett villkor för din ångerrätt att du kan skicka tillbaka mottagna varor i väsentligt samma skick och mängd som då du mottog varorna. 


Då det av det ingångna avtalet framgår att tillverkningen ska påbörjas inom loppet av 14 dagar, blir stora delar av ovannämnda standardmässiga information missvisande, när din ditt meddelande om att häva avtalet kommit fram till Nye Gardiner A/S innan den avtalade tidpunkten för tillverkningens start. 


Informationsplikt

Avtal (köporder) kan ingås på svenska,danska eller engelska och förvaras av företaget i fem år, i enlighet med bokföringslagen. Det är inte möjligt att se avtalet därefter på vår webbplats. Om du önskar att få ett nytt exemplar av avtalet per e-post, så skicka ett e-postmeddelande till: info@nyagardiner.se.


Pris och betalning

Hos Nya gardiner har du möjlighet att betala med Klarna, Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB och American Express. Alla priser på Nye Gardiner A/S – på webbadressen www.nyagardiner.se – är inkl. moms, men exklusive porto/frakt. 


VI HAR INGEN FORM AV EXPEDITIONSAVGIFT!


Alla priser är inklusive moms och andra avgifter. Priserna är dagspriser.


barn och ungdomar under 18 år

För att handla på nyagardiner.se måste du ha fyllt 18 år. Om du är under 18 år, måste vi ha vårdnadshavares godkännande.


Vad gör vi med din personuppgifter (integritetspolicy)

För att du ska kunna ingå avtal med oss på nyagardiner.se behöver vi följande uppgifter:


Namn 

Adress 

Telefon 

E-postadress 


Vi genomför registreringen av dina personuppgifter i syftet att kunna leverera varorna till dig. Personuppgifterna registreras hos Nya Gardiner och lagras i fem år, därefter raderas uppgifterna. När det samlas in personuppgifter via vår webbplats, säkerställer vi att det alltid sker med ditt uttryckliga samtycke, så att du är informerad om precis vilka uppgifter som samlas in och varför.


Vi lagrar inte krypterade kunduppgifter. Vi överför inte krypterade kunduppgifter. Uppgifter som lämnas in till nyagardiner.se lämnas inte ut eller säljs på något sätt till tredje part och vi registrerar inga känsliga uppgifter. 

Som registrerad hos nära Nya Gardiner du alltid har rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att inspektera de uppgifter som registreras om dig. Dessa rättigheter har du enligt persondatalagen och för ärenden som rör dessa rättigheter ska du skriva till Nya Gardiner via e-post info@nyagardiner.se.


cookies

På nyagardiner.se används cookies för att optimera webbplatsen och dess funktioner, vilket gör ditt besök så enkelt som möjligt för dig. Du kan alltid ta bort cookies från din dator - hur du gör beror på din webbläsare.


Loggstatistik

Vi använder loggstatistik på nyagardiner.se, vilket är ett statistiksystem som samlar in information, som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, var de kommer från och vart på webbplatsen de navigerar m.m. Loggstatistiken används endast i syfte att optimera nyagardiner.se.