Försäljnings- och leveransvillkor

Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla leveranser från NyaGardiner.dk. Villkoren gäller i de fall där det inte finns några andra skriftliga avtal mellan köparen och NyaGardiner.
 

Dokumentation och vägledning

Ifall det finns produktbeskrivning och bruksanvisning till varan, följer de med leveransen från Nya Gardiner. Önskas ytterligare information eller rådgivning från oss är den av vägledande karaktär. 
 

Leveranstid och transport

Leverans av varor från Nya Gardiner anses ha ägt rum när kunden har fått varan utdelad. Alla beställningar skickas med GLS, om inte annat har avtalats speciellt mellan köpare och Nya Gardiner. Leverans till köparens adress kommer därför normalt att ske inom 4–14 arbetsdagar.

 

Risken för varor beställda i vår nätbutik övergår till köparen när ångerrätten efter 14 dagar från mottagandet har löpt ut. Har varan blivit skadad eller försämrad efter att köparen fått den i sina händer behåller han sin ångerrätt, om skadan eller försämringen inte beror på oaktsamhet eller bristande omsorg från hans sida.

Reklamation
Eventuella fel eller brister på produkter/varor levererade från Nya Gardiner A/S ska åberopas inom rimlig tid efter att du har uppdagat felen. Om du reklamerar inom två månader efter att bristerna uppdagats är reklamationen alltid i tid. Det är din skyldighet att uppge och i förlängningen visa hur felen eller bristerna yttrar sig. Om du upptäcker ett fel ska du kontakta Nya Gardiner. Du kan som utgångspunkt endast klaga på fel, som visar sig senast 2 år efter att du har fått varan levererad. För varor med begränsad hållbarhet är din möjlighet att klaga begränsad till den hållbarhetstid Nya Gardiner A/S har angett. Du kan som konsument välja, om varan ska lagas eller bytas ut. Undantaget till denna huvudregel är om byte är omöjligt eller kommer att medföra oproportionerligt stora omkostnader för Nya Gardiner .

Är reklamationen berättigad, återbetalar vi naturligvis dina (rimliga) fraktkostnader. Observera!  Vi tar inte emot paket skickade med postförskott eller liknande.  
Kom ihåg att varan alltid ska skickas tillbaka i säkert emballage och få ett kvitto på frakten så att vi kan betala tillbaka dina fraktkostnader. 


Ångerfristen
1) Ångerfristen är som utgångspunkt 14 dagar. Fristen räknas från den dag du ingick avtalet, till exempel skrev under kontraktet eller lämnade beställningen. Om du till exempel lämnade din beställning måndag den 1, har du frist till och med måndag den 15. Om fristen löper ut på en helgdag, en söndag, en lördag eller nationaldagen den 6 juni, kan du vänta till följande vardag. 
2) Ångerrätten kan dock vara mindre än 14 dagar, såvida det är skriftligt avtalat, att näringsidkaren ska påbörja bearbetningen av den köpta varan på en närmare angiven tidpunkt inom 14 dagar efter den tidpunkt när du ingick avtalet, och att ångerrätten vid ett sådant tillfälle ska utnyttjas senast vid den tidpunkt, då bearbetningen enligt avtalet ska påbörjas.  
3) Vid köp online av varor på webbshoppen bortfaller ångerrätten i samma ögonblick en specialtillverkad vara som börjar produceras omedelbart efter att ordern är lagd. Dessutom dras betalningen genast av samma skäl. 
 
Hur ångrar du?
1) Innan ångerrätten löpt ut ska du meddela företaget att du har ångrat avtalet. Om detta sker via post räcker det att du har skickat brevet innan fristen löpt ut. Om du vill ha bevis på att du har ångrat dig inom rätt tid kan du till exempel skicka brevet rekommenderat och spara postkvittot.  
Det begränsar inte din ångerrrätt att företaget har levererat en servicetjänst helt eller delvis innan ångerfristen löpt ut. Du kan också ångra avtalet genom att låta bli att ta emot eller hämta en vara eller en del av en vara på posten osv. såvida inte varan har kommit fram till dig först efter att ångerfristen löpt ut. 
2) Om ångerfristen skriftligt är avtalad till mindre än 14 dagar, ska du innan denna frist löpt ut underrätta företaget om att du har ångrat avtalet och underrättelsen om detta ska ha kommit fram till företaget före den tidpunkt då bearbetningen enligt avtalet ska påbörjas. 

 
Vad ska du göra med mottagna varor?
Om du har mottagit en vara, som har blivit tillverkad eller anpassad efter ditt individuella behov, är du inte skyldig att skicka tillbaka det mottagna. Däremot är du skyldig att förvara det mottagna tills det hämtas av företaget, dock högst i 3 månader efter att företaget har mottagit besked om att du har ångrat avtalet. 

Det är som huvudregel ett villkor för din ångerrätt att du kan skicka tillbaka mottagna varor i samma skick och mängd som du mottog varorna.
 

När det av det ingångna avtalet framgår att tillverkningen ska påbörjas innan 14-dagarsfristen löper ut, blir stora delar av ovannämnda standardmässiga upplysningar missvisande, eftersom ditt besked om att du ångrar köpet ska ha kommit fram till Nya Gardiner A/S före den avtalade tidpunkten för början av tillverkningen. 

 
Avtal (köporder) kan ingås på svenska eller engelska och förvaras av företaget i 5 år, enligt bokföringslagen. Därefter är det inte möjligt att få tillgång till kontrakten via vår hemsida. Om du vill få ett nytt exemplar av kontraktet skickat till dig via e-post, skicka då ett mejl till:  info@nyagardiner.se
 

Pris och betalning

Hos Nya Gardiner kan du betala med Klarna, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB och American Express. Alla priser hos Nya Gardiner - på webbadressen www.nyagardiner.se – är inklusive moms, men exklusive porto/frakt.

 
VI HAR INGEN EXPEDITIONSAVGIFT!

Alla priser är inklusive moms och andra avgifter. Priserna är dagspriser.

Vad gör vi med dina personuppgifter (persondatapolitik)

För att du ska kunna handla av oss på nyagardiner.se behöver vi följande upplysningar:

Namn
Adress 
Telefonnummer
E-postadress 

Vi registrerar dina personuppgifter för att kunna leverera varan till dig.
Personuppgifterna registreras hos Nya Gardiner A/S och sparas i fem år, därefter raderas uppgifterna.  
När personuppgifter samlas in via vår hemsida, försäkrar vi oss om att det alltid sker med ditt uttryckliga samtycke, alltså att du är informerad om exakt vilka uppgifter som samlas in och varför. 
Verkställande direktören och de anställda hos nyagardiner.se har tillgång till de uppgifter som registreras om dig.

Vi förvarar inte kunduppgifter krypterade.
Vi överför inte kunduppgifter krypterade.
Uppgifter lämnade till nyagardiner.se lämnas inte ut och säljs inte vidare till tredje man och vi registrerar inga personkänsliga uppgifter. 
Som registrerad hos Nya Gardiner  har du alltid rätt att protestera mot registreringen. Du har också rätt till insyn i vilka uppgifter som finns lagrade om dig. Dessa rättigheter har du enligt Personuppgiftslagen och förfrågan om detta skickas till Nya Gardiner A/S via e-post info@nyagardiner.se.

Cookies
Hos nyagardiner.se används cookies i syfte att optimera webbsidan och  dess funktionalitet och därmed göra besöket så enkelt som möjligt för dig. Du kan närsomhelst radera cookies från din dator - hur beror på din webbläsare. 

Loggstatistik
Vi använder en loggstatistik på nyagardiner.se, vilket innebär att ett statistiksystem samlar information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, var de kommer ifrån och var på webbsidan de lämnar osv. 
Loggstatistiken används endast i syfte att optimera nyagardiner.se
Snabblänkar
- Dokumentation och vägledning
- Leveranstid och transport
- Risken för varan
- Reklamation
- Ångerrätt
- Ångerfristen
- Hur ångrar du?
- Mottagna varor?
- Upplysningsplikt
- Pris och betalning
- Personuppgifter
- Cookies
- Loggstatistik

 
Kontakta oss